Skip to content
Dec 4 13

Malin Olofsson och Daniel Öhman Årets miljöjournalister 2013

by admin

- Prisas för dokumentären Dioxinfisken i Östersjön som sändes i P3 Dokumentär i Sveriges Radio.

Det här är andra gången på kort tid som Malin Olofsson och Daniel Öhman utses till årets miljöjournalister. De fick priset också 2010, då för radioserien Matens pris.

– Roligt. Både jag och Malin önskar att miljöfrågorna ska vara något som engagerar hela Sverige. Jämfört med tidigare år så känns det nu även som att miljöjournalistiken är på väg bort från en egen liten nisch till att bli en viktig fråga för allt fler redaktioner. Vilket förstås är bra, för det finns hur mycket som helst att granska på miljöområdet, säger Daniel Öhman.

Juryns motivering i korthet: Malin Olofsson och Daniel Öhman förenar den hårda granskningen med den svåra konsten att berätta lätt om sådant som är svårt. Högkvalitativ uppsökande journalistik, som inte startar i en redan uppenbar konflikt. Stark berättelse, med effektiva narrativa grepp, där de intervjuade inte reduceras till leverantörer av oneliners.

I år var det sex bidrag som nominerades till priset, som förutom äran består av 10 000 kronor.
Eva-Maria Fasth, Bisfenol A hittat i dricksvatten (VVS-Forum)
Evin Rubar & Folke Rydén, Förgiftad kompromiss, (SVT, Dokument inifrån)
Fredrik Laurin & Lars Schmidt, Tyst territorium – sju reportage om Västsahara (Bokförlaget Atlas)
Malin Olofsson & Daniel Öhman, Dioxinfisken i Östersjön, (SR, P3 dokumentär) Nicke Nordmark & Hasse Johansson, Kampen om gruvan (SVT, Uppdrag granskning)
Po Tidholm, Välkommen till Västindien – så rear Sverige ut sin sista koloni (Magasinet Filter)

Juryn har i år bestått av: Anders Hellberg, frilansjournalist och ordförande i MJF, Ulrika Olausson, professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Högskolan i Jönköping, Johanna Alskog, reporter på Riksdag & departement, Alva Snis Sigtryggsson, vice ordförande i Fältbiologerna samt Magnus Enell, adj. professor vid institutionen för industriell ekologi på KTH.

Priset Årets miljöjournalist har delats ut av Miljöjournalisternas förening sedan 2004. Priset belönar särdeles god miljöjournalistik som publicerats i svenska medier under det senaste året. För mer information, kontakta Anders Hellberg, 0703-522 807 www.miljojournalisterna.se

Nov 6 13

Missa inte årets fest!

by admin

Den 4 december anordnar Miljöjournalisternas förening julfest på den gröna Coktailbaren på Debaser Medis i Stockholm.

På festen tillkännages Årets miljöjournalist 2013.

Festen drar igång 18.30 och vid 19.30 utses Årets miljöjournalist.

Anmälan till julfesten kan göras redan nu till styrelsen2013@miljojournalisterna.se (Kostnad: 150 kr för medlemmar och 250 kr för icke medlemmar) I detta ingår inträde, ett glas rött/vitt/öl/alkofritt, tilltugg samt fortsatt möjliggörande av miljöjournalistpriset.

Kostnad: 150 kr för medlemmar och 250 kr för icke medlemmar. Om du vill bli medlem samtidigt kostar det totalt 250 kr för fest och medlemskap, mejla oss gärna efter din inbetalning så vi kan lägga till dig som medlem!

Du betalar genom att sätta in pengarna på bankgiro 5504-2782. Skriv ditt för- och efternamn så vi vet att det är du som har betalat. Vi har tyvärr inte möjlighet att ta emot kontanter eller kort på plats.

Hitta till gröna coktailbaren på Debaser Medis: t-bana Medborgarplatsen. Adress: Medborgarplatsen 8.

Obs! Det blir enklare tilltugg, så ät gärna innan!

Nov 6 13

Sex nominerade till Årets miljöjournalist 2013

by admin

Närmare 30 bidrag har i år föreslagits till Årets miljöjournalist, priset som delas ut av Miljöjournalisternas förening. Sex stycken bidrag har nu nominerats och gått vidare till en jury.

Dessa bidrag är:

Eva-Maria Fasth, Bisfenol A hittat i dricksvatten (VVS-Forum)

Evin Rubar & Folke Rydén, Förgiftad kompromiss, (SVT, Dokument inifrån)

Fredrik Laurin & Lars Schmidt, Tyst territorium – sju reportage om Västsahara (Bokförlaget Atlas)

Malin Olofsson & Daniel Öhman, Dioxinfisken i Östersjön, (SR, P3 dokumentär)

Nicke Nordmark & Hasse Johansson, Kampen om gruvan (SVT, Uppdrag granskning)

Po Tidholm, Välkommen till Västindien – så rear Sverige ut sin sista koloni (Magasinet Filter)

2013 års pris är på 10 000 kronor. Pristagaren kommer att tillkännages på MJF:s årliga julfest som äger rum den 4 december i den gröna Cocktailbaren på Debaser Medis i Stockholm.

Festen drar igång 18.30 och vid 19.30 utses Årets miljöjournalist.

Anmälan till julfesten kan göras redan nu till styrelsen2013@miljojournalisterna.se (Kostnad: 150 kr för medlemmar och 250 kr för icke medlemmar) I detta ingår inträde, ett glas rött/vitt/öl/alkofritt, tilltugg samt fortsatt möjliggörande av miljöjournalistpriset.

Om priset: Priset Årets Miljöjournalist har delats ut sedan 2004. Det ska belöna särdeles god miljöjournalistik som publicerats i svenska medier under det senaste året (1 oktober 2012 till 30 september 2013). Årets miljöjournalist 2012 blev Maciej Zaremba för reportageserien Skogen vi ärvde i Dagens Nyheter.

Som tidigare år är det föreningens styrelse som beslutat om vilka bidrag som går vidare till juryn. I år består juryn av: Anders Hellberg, frilansjournalist och ordförande i MJF, Ulrika Olausson, professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Högskolan i Jönköping, Johanna Alskog, reporter på Riksdag & departement, Alva Snis Sigtryggsson, vice ordförande i Fältbiologerna samt Magnus Enell, adj. professor vid institutionen för industriell ekologi på KTH med mångårig erfarenhet av hållbarhetsrapportering och kommunikation.

För frågor: mejla styrelsen2013@miljojournalisterna.se eller ring Anders Hellberg, 0703-522 807

Sep 26 13

Vem blir Årets Miljöjournalist 2013? Nominera nu!

by admin

Vem tycker du förtjänar att utnämnas till årets miljöjournalist?

Miljöjournalisternas förening har sedan 2004 utsett Årets Miljöjournalist, ett pris tänkt att belöna särdeles god miljöjournalistik som publicerats i svenska medier under det senaste året.

Nu är det dags att utse Årets Miljöjournalist 2013, och precis som tidigare kan Du vara med och påverka genom att skicka in förslag på en eller flera kandidater som du tycker förtjänar att lyftas fram.

2013 års pris är på 10 000 kronor. Priset kommer att delas ut under Miljöjournalisternas förenings julfest i Stockholm den 4 december (mer information om detta kommer).

Priset vänder sig till alla journalister. Det går därför bra att föreslå personliga favoriter eller sig själv, en enskild journalist eller en grupp. Det krävs dock att man kompletterar sitt namnförslag med ett eller flera exempel på publicerade inslag under tidsperioden 1 oktober 2012 till 30 september 2013.

Föreslå kandidater senast 13 oktober.

Motivera ditt förslag och bifoga material i form av pdf:er, länkar etc. till styrelsen2013@miljojournalisterna.se eller skicka det till Anders Hellberg, Ringvägen 114, 116 61 Stockholm.

Styrelsen för Miljöjournalisternas förening väljer ut ett antal nominerade bidrag som går vidare till en expertjury. Vid prisutdelningen den 4 december avslöjas vem som utsetts till Årets Miljöjournalist 2013.

Miljöjournalisternas förening bildades 1990 och har som syfte att främja god miljöjournalistik och bidra till att stärka miljöfrågorna i samhällsdebatten. Årets Miljöjournalist 2012 blev Maciej Zaremba, journalist på Dagens Nyheter, som tilldelas priset för sin artikelserie Skogen vi ärvde.

Feb 7 13

Välkommen till MJF:s årsmöte!

by admin

Onsdagen den 6 mars kl. 17.00 har Miljöjournalisternas förening, MJF,
årsmöte. Som medlem är du varmt välkommen att delta.

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ och ett tillfälle för
medlemmarna att göra sin stämma hörd.

Hör gärna av dig om du är intresserad av att delta i styrelsearbetet
2013. Det finns möjlighet att göra både små och mer tidskrävande
uppgifter och du är välkommen att vara med i styrelsen även om du inte
bor i Stockholm. Flertalet av styrelsens möten är telefonkonferenser.

På årsmötets dagordning står bland annat följande punkter:
•    Val av mötesordförande, mötessekreterare och två justeringsmän
tillika rösträknare
•    Frågan om mötets stadgeenliga utlysande
•    Godkännande av dagordningen
•    Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport
•    Revisorns rapport
•    Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
•    Val av ordförande och övrig styrelse
•    Val av valberedning
•    Val av revisor och revisorssuppleant
•    Budget
•    Medlemsavgiftens storlek det nästföljande året
•    Inkomna motioner
•    Av medlemmarna under årsmötet väckta frågor

Du är välkommen att lämna en motion, mejla den i så fall till
styrelsen2012@miljojournalisterna.se, senast 4 mars.

Skicka också gärna ett mejl om du vill delta på årsmötet så att vi vet
hur många vi blir.

Tid: Onsdag 6 mars kl. 17.00
Plats: Naturskyddsförenings lokaler, Åsögatan 115, 2 tr, Stockholm

Dec 4 12

Maciej Zaremba Årets Miljöjournalist 2012

by admin

Maciej Zaremba, journalist på Dagens Nyheter, tilldelas priset Årets Miljöjournalist 2012 för sin artikelserie Skogen vi ärvde. Han belönas med en prissumma på 25 000 kr. Prisutdelningen ägde rum den 3 december på Miljöjournalisternas julfest, där ett hundratal journalister och andra miljöintresserade gäster samlats.

Juryns utlåtande:
Maciej Zaremba tilldelas priset Årets Miljöjournalist för
artikelserien Skogen vi ärvde i Dagens Nyheter. Genom kritiskt
granskande journalistik skapar Zaremba ett insiktsfullt dokument där
han belyser den trångsynthet, de motsättningar och bristen på
transparens som präglar förvaltningen av en viktig naturresurs och
betydande industri.  Därmed påverkas allas vår vardag. Zarembas möten
med människor, historiska perspektiv och litterära spänst utvecklas i
ett själfullt tidsdokument av stort journalistiskt värde.

Under prisutdelningen kommenterade vinnaren Maciej Zaremba priset så här:
– Jag är chockad, generad och överväldigad. Det finns inget som värmer
en journalists hjärta som att få uppskattning från kollegor.
– Skogen vi ärvde var utan att överdriva något utav det mest spännande
jag gjort. Det är äkta konflikter, det går inte att säga vem som har
rätt och vem som har fel.

Juryns ordförande Bo Landin kommenterar årets pristagare:
– Rolf Edberg var i decennier den svenska skogens försvarare och
filosofiska uttolkare. Edbergstiftelsen har fortsatt verka i Edbergs
anda. I Årets Miljöjournalist Maciej Zaremba har Edberg fått en värdig
efterföljare.
– Zarembas storartade journalistiska arbete i kombination med
slagkraftig och vacker prosa sätter honom i en särställning på den
svenska mediamarknaden.
Priset Årets Miljöjournalist har delats ut av Miljöjournalisternas
förening sedan 2004. Priset, som sponsras av Edbergstiftelsen,
belönar särdeles god miljöjournalistik som publicerats i svenska
medier under tävlingsåret.

Årets jury består av:
Bo Landin, Edbergstiftelsen
Elin Bennewitz, Miljöjournalisternas förening
Linda Danhall, vinnare 2011, NSD
Lotta Nilsson, vinnare 2011, NSD
Hans Månsson, fristående medieexpert
Kristina Widestedt, JMK
Martin Hedberg, meteorolog och klimatexpert, Klart.se
Per Nord, journalist
Sven Hunhammar, Naturskyddsföreningen

För mer information om priset kontakta Elin Bennewitz,
Miljöjournalisternas förening, tel. 072 3030646.
Miljöjournalisternas Förening, MJF, är den naturliga samlingsplatsen
för journalister i Sverige som bevakar miljöområdet. MJF:s mål är att
främja god miljöjournalistik och bidra till att stärka miljöfrågorna i
samhällsdebatten.
www.miljojournalisterna.se

Edbergstiftelsen sponsrar priset Årets Miljöjournalist. Stiftelsen
arrangerar även bland annat seminarier för att öka kunskapen om frågor
kring miljö och hållbar utveckling.  www.edbergstiftelsen.se

Nov 19 12

Miljöjournalisternas julfest den 3 december!

by admin

Välkommen till årets roligaste journalistfest! Måndagens den 3 december ses vi på taket Hornstull klockan 18 – en festvåning belägen precis vid Högalidsparken, i direkt anslutning till tunnelbanan.

Under kvällen kommer vi att få veta mer om det miljötekniska experimenthuset. Vi minglar, äter buffé, lyssnar på musik och föredrag. Dessutom får vi veta vem som blir Årets Miljöjournalist 2012.

Pris: 150 kronor för medlemar och 300 kronor för icke medlemmar. I priset ingår fördrink, buffé samt ett glas vin eller öl. Baren är öppen hela kvällen.

Anmälan: lena-backman@tele2.se

Betala på plusgiro 841095-3 eller bankgiro 5504-2782. Obs! Ange ditt namn. Vi vill ha din anmälan före den 27 november.

Okt 30 12

Fem nominerade till Årets Miljöjournalist 2012

by admin

I år har 30 nomineringar skickats in till priset Årets Miljöjournalist som delas ut av Miljöjournalisternas förening och Edbergsstiftelsen. Vinnaren prisas med ära och 25 000 kronor.

Fem nomineringar har nu skickats vidare till juryn. Vinnaren tillkännages på priscermonin vid MJF:s årliga julfest som äger rum måndag den 3 december på Taket Hornstull, Stockholm. Officiell inbjudan kommer inom kort, men boka in datumet i kalendern redan nu!

De nominerade är:
Maciej Zaremba för reportageserien Skogen vi ärvde i Dagens Nyheter.
Johan Rockström och Mattias Klum för boken Vår tid på jorden.
Fredrik Sveningsson för bevakning av den ekologiska krisen i Hanöbukten, Sydnytt, SVT Malmö.
Jens Ergon för dokumentär om oljesand i Kanada, Vetenskapens Värld, SVT.
Johan Bergendorff, Marie-Louise Kristola, Pelle Zettersten för reportageserie om kol, Klotet, Vetenskapsradion, SR.
Redaktionen på Veckans Affärer för det digitala magasinet VA Hållbarhet, Veckans Affärer.

Om priset:
Priset Årets Miljöjournalist har delats ut sedan 2004. Det ska belöna särdeles god miljöjournalistik som publicerats i svenska medier under tävlingsåret oktober 2011–september 2012. Priset på 25 000 kronor sponsras av Edbergstiftelsen och delas ut under Miljöjournalisternas julfest.
Förra årets vinnare blev Linda Danhall och Lotta Nilsson, journalister på Norrländska Socialdemokraten, som prisades för sin artikelserie om det finländska företaget Outokompos miljöpåverkan i Haparandaregionen.

Okt 17 12

Konferens om EU:s fiskepolitik

by admin

Earth Journalism Network anordnar en konferens om EU:s fiskepolitik i Lübeck, Tyskland, vecka 43. Konferensen hålls på tyska men översätts till engelska. Det finns möjlighet för svenska journalister som bevakar frågan att söka plats. Kontakta styrelsen för mer info och anmälningsblankett: styrelsen2012@miljojournalisterna.se

Aug 17 12

Vem blir Årets Miljöjournalist 2012? Nominera nu!

by admin

Miljöjournalisternas förening och Edbergstiftelsen utlyser härmed 2012 års omgång av tävlingen Årets Miljöjournalist. Föreslå kandidater senast 30 september! Allt nominerat material skickas digitalt till priset@miljojournalisterna.se.

Priset Årets Miljöjournalist har delats ut sedan 2004. Det ska belöna särdeles god miljöjournalistik som publicerats i svenska medier under tävlingsåret oktober 2011–september 2012. Priset på 25 000 kronor sponsras av Edbergstiftelsen och delas ut under Miljöjournalisternas julfest.
Förra årets vinnare blev Linda Danhall och Lotta Nilsson, journalister på Norrländska Socialdemokraten, som prisades för sin artikelserie om det finländska företaget Outokompos miljöpåverkan i Haparandaregionen.