Idag finns ett antal alternativa miljövänliga drivmedel att välja bland. Två av de som haft störst genomslagskraft är etanol och biogas, som har en mängd fördelar miljömässigt jämfört med andra drivmedel.

Green city. Paper art style of eco on green grass background. Save the earthVi lever idag på en jord som inte kommer att klara av de påfrestningar som vi människor utsätter den för, om vi fortsätter leva som vi gör idag. Miljön håller på att slitas sönder på flera plan och en av de stora miljöbovarna är transporter. De drivmedel som används idag släpper bland annat ut på tok för mycket koldioxid för att jorden på lång sikt ska kunna klara sig. Därför tas det nu hela tiden fram alternativa miljövänliga drivmedel.

Etanol

Etanol är ett av de alternativa drivmedel som man idag pratar mest om. Etanol kan som många kanske vet framställas ur till exempel majs eller andra grödor, som får jäsa. På så sätt är det en förnybar energikälla som inte troligen inte kommer att ta slut till skillnad från fossila bränslen. Därför ser många etanol som en nödvändig ersättning till de alltmer sinande resurserna av fossila bränslen. Den stora fördelen rent miljömässigt är att etanol produceras av biomassa och därmed inte bidrar till ökade halter koldioxid i atmosfären. Detta skulle kunna vara en lösning på ett av de största miljöproblemen som vi har idag, nämligen den alltför höga halten koldioxid i atmosfären.

Det finns dock ett antal nackdelar med etanol. För det första kan den idag inte användas i ren form utan måste blandas ut med ca 15 procent bensin. Detta gör att dess energieffektivitet minskar, det vill säga att man inte kan utvinna lika mycket energi ur en liter etanol som man skulle kunna om den inte blandades med bensin. En annan nackdel är att utsläppen av kolväten är högre för fordon som drivs av etanol.

Biogas

Ett annat miljövänligt drivmedel som redan används i relativt stor utsträckning är biogas. Biogas bildas vid nedbrytning av olika organiska ämnen som till exempel hushållsavfall. Den biogas som används som drivmedel består nästan uteslutande av metan. I slutet av 2014 fanns det över 50000 fordon i Sverige drivna av biogas och den siffran har bara ökat sedan dess. En av nackdelarna med biogas är dock att produktionen i nuläget är relativt begränsad.