Från 1 maj 2022 måste alla som kör vattenskoter ha ett körkort. Det får du genom att gå en vattenskoterutbildning. När du kör vattenskoter och vistas på sjön är det för miljön och allas trevnad viktigt att du vet vilka lagar och regler som gäller.

Det har kommit en ny lag som träder i kraft 1 maj 2022 och enligt den måste alla som kör vattenskoter ha ett körkort. För att få köra behöver du därför ta vattenskoter körkort genom att gå en vattenskoterutbildning. Utbildningen består av en teori del och en praktisk del. Det är bra att boka en utbildningsplats redan nu om du vill vara säker på att kunna köra direkt säsongen drar igång. Du kan alltid börja plugga teori redan nu på distans om du vill ligga i framkant. Det är alltid bra att lära dig lagar och regler oavsett om det krävs körkort eller ej. När du är ute och kör på sjön är det viktigt att du kan visa saker för både din och andras säkerhet.

Kör vattenskoter ansvarsfullt

Alla som färdas på något sätt på sjön har ett ansvar. Människor är inte åtskilda från naturen utan är en del av den. När du färdas på vattnet påverkar du miljön och alla som befinner sig på sjön har ansvar att agera på ett sätt som är miljösäkert. Genom att följa uppsatta regler som gäller för båtar och vattenskotrar tar du hand om miljön.

Saker som du kan göra för miljön:

  • Tanka varsamt och på land för att minimera inte riskera att spilla i vattnet.
  • Undvik att köra på grunda vatten.
  • Undvik att köra nära häckningsområden.
  • Kör på utmärkta farleder.
  • När du lägger till vid en strand kontrollera att inga djur har sin boplats där.
  • Ta alltid med dig skräpet hem.

Ta reda på vad som gäller i ditt område

Du och alla andra människor har ett ansvar gentemot nästkommande generation att skydda och bevara naturens resurser. Det är bra om du ägnar några minuter åt att ta reda på vilka miljöaspekter som är viktiga i det område som du brukar vistas och köra i. När du kör medvetet med en tanke på miljön gör du en viktig insats.