Att komma igång med källsortering och återvinning på ditt företag visar för alla att du bryr dig om miljön. Förutom att främja miljön och lokalsamhället kommer du att spara pengar, förbättra företagets rykte samt få nöjda och motiverade anställda. Företaget framträder även som mer seriöst och kan locka affärspartners och topptalenter.

A,Woman,Dump,A,Plastic,Bottle,Garbage,To,Yellow,RecycleAtt återvinna och skaffa kärl för källsortering handlar om att göra viktiga beslut som påverkar såväl miljön som det lokala samhället. Inte minst kan bristande källsortering leda till luft- och vattenföroreningar som direkt drabbar omgivningen. Du som driver ett företag kan visa att du allvar främjar klimatet och miljön genom att investera i kärl.

Hos Sortera.se har du tre olika storlekar av kärl att välja mellan som är perfekta för alla typer av avfall. Dessa kärl är följande:

  • Kärl Small. Detta smidiga kärl lämpar sig väldigt bra i trånga utrymmen eller när företagets avfallsvolym är relativt liten. 190 liter får plats.
  • Kärl Medium. Medium-kärlet får plats med 390 liter och passar bra vid anpassade platser för sopsortering.
  • Kärl Large. Det största kärlet rymmer 660 liter och har fyra hjul som underlättar transport när det är fyllt.

Top,View,Of,Many,Hands,Holding,Different,Waste,,Garbage,TypesGenom att skaffa kärl för källsortering visar du att ditt företag är seriöst när det gäller att främja miljön. Faktum är att denna typ av åtgärder tillsammans med policys kan göra en större inverkan än du tror. Ta till exempel hur mycket papper och energi du sparar på att göra dubbelutskrift och återvinna allt papper. På sikt kan ditt företag göra besparingar som motsvarar hundratals litet bensin.

Vidare kan du främja miljön genom att implementera konkreta återvinningsprogram. Återvinningsprogrammet kan bland annat innehålla riktlinjer för anställda och på ett översiktligt sätt kvantifiera besparingar.

Om ditt företag saknar källsortering och policys kring miljöåtgärder kan du missa många oanade fördelar. Härnäst presenteras dessa fördelar, vilka är:

  • Sparar pengar.
  • Förbättrar företagets rykte.
  • Leder till nöjda och motiverade anställda.

1. Sparar pengar

En av de främsta anledningarna till att komma igång med källsortering handlar inte bara om miljön, utan om att spara pengar. Källsortering och återvinning är ett enkelt sätt att göra besparingar och förbättra lönsamheten. När varje anställd gör sin del med att ta hand om sitt avfall minskas behovet av att anlita städfirma. Även om du och de anställda själva sköter städningen kommer det att spara tid och energi. Alla dessa resurser kan istället användas för att finansiera och förbättra miljöarbetet ytterligare. Beroende på företagets storlek an spara hundratusentals kronor och på samma gång rädda klimatet.

2. Förbättrar företagets rykte

Bilden av ditt företag är avgörande för att bygga lojalitet, locka nya kunder och uppmuntra alla de anställda. Genom att göra företaget känt som att vara miljövänligt förbättras ditt rykte hos både kunder och potentiella affärspartners. Det visar för andra att det är seriöst och kan lättare locka miljömedvetna topptalenter.

3. Leder till nöjda och motiverade anställda

Nöjda och motiverade anställda är en förutsättning för att få ett framgångsrikt företag. Numera är speciellt unga människor miljömedvetna och prioriterar att källsortera och återvinna. Att investera kärl för källsortering är därför ett effektivt sätt motivera och behålla dina anställda. Studier visar att många unga till och med kan sluta ett jobb om arbetsgivaren inte tar klimat- och miljöfrågor på allvar.