I år sänktes skatten på etanol. Men vad har drivmedlet för historia i Sverige? Och varför är det bättre för miljön att tanka bilen med E85, än med vanlig bensin? Vi försöker besvara dessa frågor.

Ordet comeback är kanske missvisande. Etanol har aldrig försvunnit – utan har funnits i Sverige sedan 1920-talet. Men etanolbilen såg sin försäljningshöjdpunkt komma och gå under mitten av 2000-talet, för att sedan sjunka kraftigt. Kanske kommer det bli annorlunda nu när regeringen sänkt skatten för etanol – vilket gör att det vanligaste etanolbaserade drivmedlet – E85 (som fått sitt namn eftersom det innehåller 85 procent etanol och 15 procent bensin) kostar 40 öre mindre per liter. Sänkningen av skatten motiveras med nya miljömål, och presenteras som en del av regeringens satsning Bränslebytet:

Bränslebytet innebär dels att en så kallad reduktionsplikt införs i Sverige och dels skatteförändringar som gynnar biobränslen. Reduktionsplikten innebär en skyldighet att minska utsläppen av växthusgaser från bensin och dieselbränsle genom inblandning av biodrivmedel – Regeringskansliet

Varför är etanol bättre?

Varför uppmanas svenska folket att tanka med E85, istället för vanlig bensin? Hur är det bättre för miljön? Etanol är en form av alkohol som utvinns ur socker, spannmål och trä. Det är med andra ord en förnyelsebar energikälla. Utsläppen från etanolproduktionen och etanoldrivna maskiner är mindre skadliga än de från fossila bränslen. Omställningen till etanol minskar även Sveriges beroende av utländska oljeproducenter.

Du kan läsa mer om Bränslebytet på regeringens hemsida. Om du vill läsa mer om etanolbilar och hur positiva incitament skulle kunna få igång försäljningen igen kan du göra det här.