Att bedriva viltvård har på senare tiden blivit ett allt hetare i jaktdebatten. Det handlar framför allt om att fler aktörer gjort entré i frågan, och när det gäller viltvården finns både en växande oro för en biologisk mångfald som hotas av att viltvården är allt mindre systematisk än tidigare.

På https://fahallenjakt.se/ kan man bland annat köpa olika typer av lockmedel som jägare använder för att skapa sunda och lustfyllda miljöer för djuren. Både för att de ska kunna överleva under svåra vintrar, men också för att man ska kunna ha en bra översyn på var viltet befinner sig och att de inte stör bönder och deras djur. Här vet man hur viktigt det är med viltvård för den biologiska mångfaldens skull, eftersom många viltdjuren får det allt svårare att överleva.

Den svenska jaktens framtid

Nya aktörer har gjort entré på den långtgående svenska jaktdebatten. Jakten figurerar i frågor och problem som rör klimat, landsbygdens överlevnad och den ökade naturturismen i Sverige. Viltvården kommer här in som naturligt stoff i debatten kring biologisk mångfald:

”[…] Rätt bedriven så bidrar viltvården inte bara till starkare viltstammar, utan gynnar även övrig biologisk mångfald. Viltvård inriktad på fältviltet berikar hela odlingslandskapet, genom att skapa en varierad miljö rik på skydd, mångfald och vilt.” – ur Jägareförbundets broschyr Viltvård för fältvilt

Dessutom menar många att den ökade ”storstadsjakten” hotar viltvården och i förlängningen de konsekvenser som en minskad viltvård får. När jägare åker och säsongsjagar så har de inte en övergripande och metodisk viltvård utan struntar i att vårda den mark och det vilt som man vill jaga. Detta är en oro man även lyft från politiskt håll.

Samarbeten finns mellan kommuner och jägare och förhoppningen är att det blir ännu mer utpräglat med gynnsamma och breda avtal.