När det kommer till journalistyrket är det många som frilansar. Frilansande har sina för- och nackdelar men lär man sig hur man gör kan det vara riktigt kul och lönsamt.

10508306-man-with-laptop

Att jobba som journalist är väldigt roligt och givande, det har vi skrivit om tidigare. Men det är ett yrke som många vill ha och konkurrensen är stenhård. Dessutom har väldigt många utbildat sig till journalister de senaste åren, vilket gjort att det är ännu svårare att ta sig in på marknaden. För att öka konkurrensen ännu mer är tidningsbranschen drabbad av oerhört mycket nedskärningar och det finns inte längre så många fasta plaster för journalisterna.

Ett yrke med få jobbmöjligheter

På Dagens Nyheter kan man läsa om de yrken som lättast ger en jobb i framtiden. Bland de yrken som det är svårast att få jobb inom finns journalister. På grund av bristen på fasta arbetstillfällen är det många som väljer att istället bli frilansjournalister. Har man aldrig arbetat som frilans förr, kan det dock kännas lite snårigt. Vill du ta dig in i frilansvärlden måste du först ha en idé. När du har några artikelidéer måste du kontakta de tidningar som kan tänkas publicera en sådan artikel och berätta om dina idéer. Det kommer inte fungera att du skriver till tidningarna och frågar om de behöver hjälp med att skriva, utan du måste ha en idé som de kan tänkas vara intresserade av. Tidningarna har nämligen alltid någon som kan hjälpa dem att skriva men de har inte alltid bra idéer eller expertkunskaper från frilansjournalister.

Återanvänd artiklar

Något som faktiskt är oerhört bra med att vara frilansjournalist är att man kan ta betalt för samma artikel flera gånger. Dels kan man sälja vidare samma text till flera olika tidningar och då måste man vara öppen med att man gjort detta. Men man kan även återanvända en text men sälja in artikelidén på nytt. Har man sparat de artiklar man skrivit, kan man lätt hitta några av sina bra gamla artiklar och bara ändra vinkel så att de passar till dagens sammanhang. När det kommer till research, case och intervjupersoner kan det alltid återanvändas.