Att leva miljövänligt är någonting de flesta vill. Dessutom är det billigare att leva miljövänligt. Men alla gör det inte – varför? Främst för att det är svårt och komplicerat. Det måste förenklas.

Vi har tidigare skrivit om att det är billigt att leva miljövänligt, bland annat genom att ha tätade fönster, genom att kompost, använda olivolja och så vidare. Det finns massor tips om hur du kan göra för att leva och tänka på miljön utan att plånboken påverkas, någonting alla inte är medvetna om. Men även fast det är billigt att leva miljövänligt, är det många som inte gör det – snarare för att det inte är enkelt. För många är det omständligt att källsortera och återvinna, och vissa kanske inte alls har möjlighet att utnyttja en kompost varpå man istället  helt enkelt struntar i det.  Där måste man ju helt enkelt fokusera på att göra det enkelt att leva miljövänligt, någonting som miljöpartiets ena språkrör Åsa Romson har uttryckt i en krönika här. Hon skriver

Det behöver bli lättare för alla att leva miljövänligt i vardagen. Med enklare och mer sammanhållen insamling av hushållens olika sopor kan mer resurser återvinnas. Därför vill vi att kommunerna ska få helhetsansvaret för insamlingen av avfall, förpackningar och tidningar från hushållen.

Och nog har hon rätt. Men hur ska man då gå till väga? Åsa menar på att Sveriges ska återta ledningen som världens mest miljö på kalendermiljövänligaste land och det ska man göra genom att förenkla för människor, så att det inte är svårt att ta sitt miljöansvar – för de flesta vill tänka på miljön, de behöver bara lte hjälp på vägen. Service, kvalitet och miiljömål är någonting som Sveriges kommuner idag behöver ha, och de bör samarbeta med duktiga återvinningsföretag för att få hjälp. Romson menar på att Sverige har för lite insamling av återvinnsbara förpackningar som är hushållsnära. Det hindrar människor att vara miljövänliga – så ska det inte vara!

Tre tips och alternativ för hur vi skulle kunna att underlätta miljövänligt levande:

  1. Alla ska ha återvinningssystem nära sitt hem, med endast gångavstånd.
  2. Alla ska bli ordentligt utbildade i skola (och de vuxna som vill kan även ta gratis kurser) för att lära sig hur man återvinner och källsorterar
  3. Alla nya hem ska ha ett återvinning och källsorteringssystem installerat.