Matsvinn förekommer i hela produktions- försäljnings- och konsumtionskedjan. För att komma åt det behöver man se till vad man själv bidrar med för att belasta miljön på olika sätt. Idag är det många som menar att färdigplanerade recept från en matkasse är ett sätt att minska sitt hushålls svinn på.  

Vi har granskat matkassar från Middagsfrid för att se hur de arbetar för att minska sitt svinn. De var först i världen med att erbjuda färdigplanerade matkassar och har under åren arbetat ihop ett mycket gediget och sammanhållet koncept för att öka människors medvetenhet. De tänker säsongsbaserat, mycket svenskbaserat och erbjuder vegokassar, för att ta många exempel.

Färdigplanerat är bättre i alla lägen

Oavsett om det är du själv eller någon annan som planerar måltiderna och recepten åt dig så är grunden i ett minskat svinn just noggrann planering. Det kräver att du både tarhänsyn till de butiker du köper in dina råvaror ifrån, till hur du sedan tillvaratar alla ingredienser och använder dem fullt ut. Det är med impulsiva köp som man ofta gör alla störst klimatavtryck. Man skulle kunna tro att det är affärerna som står för det största svinnet, men enligt Naturvårdsverket sker det största svinner hemma hos dig och mig – rakt ner i soptunnan:

”Svenska hushåll häller ut cirka 224 000 ton mat och dryck via avloppet under ett år. Det motsvarar cirka 26 kilo per person.”

Faktum är att svenskarnas hushåll står för en enormt stor del sett till svinn per kapita i världen. Var femte matkasse vi köper åker alltså raka vägen ner i soporna. För att minska på detta måste man alltså ta och titta in i sin egen bakgård. Kanske beror svinnet helt enkelt på att det köpts för mycket spontant? Att vi handlar mat som bara räcker för just ikväll, och planerar ny middag imorgon kväll? En färdigplanerad matkasse minskar bevisligen svinnet.