Det finns jakt som är argumenterat bra för miljön och sedan finns det jakt som i mångas ögon känns oetiskt och onödigt– vi djupdyker i jaktens flora!

I Svd rapporteras det om jakten på lodjur och Naturvårdsverkets beslut i frågan. Debatten rör sig kring de etiskt förbunda frågor involverade i lodjursjakten. Fällfångst av lo ifrågasätts särskilt mycket – som jaktetiskt oförsvarbart. Att hålla nere lodjursstammen är för många ett angeläget mål men debattörerna hävdar att ett etiskt synsätt bör prägla jakten och jaktmetoderna. Lodjur skadar rennäringen och tamdjur men faktum är att de faktiskt också äter rådjur – och konkurrerar därmed med jägarna om bytena på ett intressant sätt. Kanske är strikt licensierad skyddsjakt det bästa? Hur man än ställer sig i frågan är det viktigt att ha rätt jaktutrustning. Via http://www.activeoutfit.se/sv/405-lafayette-jaktradio finns det rediga och pålitliga jaktradios att införskaffa inför eventuell jakt.

En annan sorts jakt är den på varg. I Dala-Demokraten skrevs det i maj om hur selektiv på vårt största rovdjur ger trygghet. Särskilt och främst för de som bor på landsbygden och bedriver lantbruk med boskap. Här menar man att en väl avvägd rovdjurspolitik är en balansgång med friska stammar av varg, lo, järv och björn samtidigt som en hänsyn ska tas till lokalbefolkning och dessas behov av djurhållning och ekonomi. Livskraftiga och genetiskt friska stammar behöver inte påverkas negativt av jakt om jakten utförs licensierat och i harmoni med vår natur.

Naturvårdsverket finns det tips och råd att finna kring just jakt – med information om jaktkort och jägarexamen. Du måste nämligen betala viltvårdsavgift för att få ett giltigt jaktkort och en jägarexamen är förutsättningen för att kunna ansöka om jaktvapenlicens. Jaktvårdsavgiften ligger för närvarande på 300 kronor och gäller även för dig som är hundförare om du har del i bytet.

En jaktform som ökar i Sverige är den på vildsvin. Ett djur som jakt får bedrivas på mitten av april till mitten av februari, en sugga med kultingar är dock fredad året om. Skjuter man suggan i gruppen skadas de små kultingarna genom att de inte får lära sig ett socialt och funktionellt beteende. Ouppfostrade årsgrisar utan ledarsugga tillfogar mest skada på jordbruksmark – att istället skjuta dessa istället för suggan är ett bättre sätt att begränsa vildsvinsstammen på.  Detta och mer går att läsa om på Länsstyrelsen i Kalmar län.

Vildsvinsjakt i verkligheten

För att få en känsla av hur det är att jaga just vildsvin är ett tips att kika in den här videon från Youtube: