De senaste åren har det blivit allt mer populärt att bygga höghus i trä och London kan komma att få världens högsta trähus på 300 meter. Varför många väljer att bygga husen i trä beror på att det är ett trevligare och mer miljövänligt material.

141666-lifting-the-lumber

London kan komma att få världens högsta trähus, skriver Dagens Nyheter. Om planen blir verklighet innebär detta att huset kommer att slå dagens norska rekord. Tidigare har man inte haft kunskaperna att bygga trähus som är så här höga men nu säger man sig alltså ha kommit fram till hur man ska bygga ett trähus som är 300 meter högt. Varför man vill bygga just i trä beror på att naturmaterial möjliggör för en arkitektur som ger en mer avslappnad och sällskaplig stadsupplevelse. Dessutom är trä mer miljövänligt som konstruktionsmaterial än betong och stål. Att trä är en förnybar resurs är också en anledning till att man vill bygga med materialet.

Bra för skogsindustrin

Om det skulle bli så att vi börjar bygga allt mer med trä och att vi till och med bygger våra höghus i städerna med trä, kommer detta självklart innebära ett enormt uppsving för skogsindustrin. I Sverige har det alltid varit populärt att bygga med trä men nu verkar det alltså som att även större städer runt om i världen satsar på trä. Eftersom just trä är en stor naturresurs i Sverige lär många svenska markägare och skogsföretag kunna börja sälja virke till länder de inte har sålt till förut.

Fler hus i trä

I Svenska Dagbladet kan man läsa att det skett ett uppsving av trähus de senaste åren. Enligt statistik från Skogsindustrierna byggdes 15 procent av alla höghus i Sverige med trästomme år 2010 och tio år tidigare var det endast 1 procent som byggdes med trä.