Ålen är fortfarande utrotningshotad. Även om medvetenheten om att man inte bör köpa ål har ökat så serveras den fortfarande på många håll i landet, framför allt i söder och på sushirestauranger.

Världsnaturfonden WWF gör sedan fem år tillbaka en årlig granskning där de kontaktar aktörer inom livsmedelssektorn och frågar dem om de säljer eller serverar ål. På julborden blir det mer och mer ovanligt med denna fisk, som är rödlistad. Däremot går det att hitta den på en del sushirestauranger. Traditionen med ålagillen i södra Sverige är också svår att rucka på. Vissa hävdar att de enbart serverar odlad ål, men det går inte att föröka ål i fångenskap. ”Odlad” ål är vildfångad ål som matats i fångenskap för att bli större.

Människor med aptit på ål är inte det enda hotet. Ålen lever i älvar och floder som i många fall har dämts upp för att användas till vattenkraft. Dödligheten när ålen passerar turbinerna på sin väg mot lekplatsen i Saragassohavet kan vara enda upp till 90 %. På många håll i Sverige pågår därför påtryckningar för att få kraftbolagen att ta mer ansvar.