Att vara båtägare kan innebära att vara en riktig miljöbov, och det är det inte många båtägare som vet om. Många målar sina båtar med giftig bottenfärg som dödar djur och natur i vattnet. De kör även på så sätt att den miljöfarliga bränsleförbrukningen är hög.

3518453-girl-with-three-cans-of-paint

I den här artikeln kan man läsa om att många målar sina båtar med bottenfärg för att slippa havstulpaner och beväxning. Problemet är bara att dessa båtbottenfärger innehåller gifter som är skadliga för livet i vattnet. Detta gäller alltså även de färger som är godkända av Kemikalieinspektionen. För att vara skonsamma mot miljön bör alltså alla båtägare istället använda andra metoder som inte är giftiga för att hålla växterna borta från båten. Exempelvis kan man använda flytande presenningar under båten för att skapa en syrefri miljö närmast botten.

Kunskapen om miljön är låg

Det finns ett ökat intresse för att minska sin miljöpåverkan bland båtägare och förutom att lära sig hur man beter sig till sjöss genom att skaffa ett förarintyg båt, vill man också lära sig om vad som är dåligt för miljön och hur man kan undvika det i båtsammanhang. Kunskapen är dock i dagsläget rätt låg bland båtägare och det är alltså många som använder sig av miljögifter som skadar vattnets växter och djur. Till och med Sveriges miljöminister Åsa Romson har använt förbjuden giftfärg för att bottenmåla sin husbåt. Detta blev väldigt uppmärksammat i medierna för ett tag sedan, och att Sveriges miljöminister inte ens vet vilka färger som är miljögiftiga och inte, är ett tecken på att det behövs mer kunskap om ämnet bland båtägarna.

Kör mer bränslesnålt  74696-boat

Det är dock inte bara den här bottenfärgen som är miljöfarlig och kan skada de vattenlevande varelserna. Även den bensin som används som drivmedel i de flesta båtar är dålig för miljön och genom att köra på rätt sätt kan man minska bränsleåtgången för en motorbåt med hela 40 procent. Några andra sätt på hur man kan minska båtens bensinförbrukning är att ha rent under skrovet. Detta minskar friktionen och då sjunker bränsleförbrukningen. Ytterligare ett par knep för att minska båtens bränsleförbrukning är:

  • Att ha rätt propeller. Med en propeller som har lägre vinkel kan man förbättra prestandan på en båt som är tungt lastad.
  • Att ta en omväg när man möter vågor. Annars måste man sakta ned för att ta vågen och då dras mer bensin.
  • Att hålla båten i planing. Hålls båten i planing kan man undvika bränslekrävande språng över planingströskeln.

Vissa av båtarnas motorer kräver oljeblandad bensin och dessa motorer är riktiga miljöbovar. De släpper ut en tredjedel helt oförbränd bensin i vattnet och luften. Detta är cirka 50 gånger mer än de synliga oljeutsläpp som kommer från fartyg i Sverige, skriver Svenska Dagbladet. För att få bukt på detta miljöproblem kan man byta till alkylatbensin och minska de skadliga utsläppen med 80 till 90 procent.