Att tala om miljö behöver inte enbart betyda att vi talar om naturen, hur miljön är på arbetsplatsen är nämligen också en viktig fråga – speciellt om man vill undvika repressalier från Arbetsmiljöverket.

När vi talar om god arbetsmiljö är det både den fysiska och psykiska arbetsmiljön vi syftar till och för att arbetsplatsen ska anses ha god arbetsmiljö så gäller det att krav om bägge två delar uppfylls. Ett tips för alla typer av arbetsplatser är därför att upprätta arbetsmiljöpolicy hos Edge HR för att på så vis ha en konkret arbetsplan för hur arbetsplatsen ska täcka alla aspekter av vad god arbetsmiljö innebär. För om man slarvar med detta kan man nämligen åka på repressalier från Arbetsmiljöverket – och just nu pågår till exempel en nationell tillsyn av hur Sveriges skolor arbetar med sitt arbetsmiljöarbete, skriver Sveriges Radio.

Böter om god arbetsmiljö inte finns

Visst finns det flera anledningar till att man ska ha god arbetsmiljö på arbetsplatsen – om inget annat för att undvika att få böter från Arbetsmiljöverket. Just nu granskar nämligen Arbetsmiljöverket hur landets skolor arbetar med sin arbetsmiljö och vad man hittills kommit fram till verkar inte lovande. I GP berättar man nämligen om hur arbetsmiljön på Göteborgs gymnasieskolor är så pass påfrestande för lärarna att Arbetsmiljöverket rent faktiskt hotar med dryga böter om stadens utbildningsförvaltning inte tar tag i saken och lättar på deras arbetsbörda.  Likaså har Arbetsmiljöverket även lagt krav på bättre arbetsmiljö i hela nio av tio skolor i Stockholm också. Där handlar det precis som i Göteborg om lärarnas arbetsbörda och hur deras arbetsgivare inte aktivt arbetar förebyggande och att det i flera fall saknas åtgärdsplaner för hur skolan ska förebygga ohälsa, skriver Arbetsmiljöverket i ett pressmeddelande.