Mikroskräp från textilier
Tvättstuga

Plastpartiklar som spolas ut i haven ställer till stora problem för det marina livet. Men det kan även partiklar från […]

Hur mycket plast finns det i haven?
Plastförpackningar som dumpats i havet

En stor del av den plast som vi människor använder hamnar i haven. Enligt den senaste uppskattningen rör det sig […]