Skip to content

Kontakta föreningens medlemmar

Om du vill nå de runt 100 miljöjournalister som är med i föreningen finns möjlighet att göra detta via mejlutskick. Kostnaden för detta är 2 000 kronor. Pengarna används till föreningens verksamhet, exempelvis till utmärkelsen ”Årets Miljöjournalist”.

Maila styrelsen2013@miljojournalisterna.se för mer information.

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS