Skip to content

Maciej Zaremba Årets Miljöjournalist 2012

by admin on december 4th, 2012

Maciej Zaremba, journalist på Dagens Nyheter, tilldelas priset Årets Miljöjournalist 2012 för sin artikelserie Skogen vi ärvde. Han belönas med en prissumma på 25 000 kr. Prisutdelningen ägde rum den 3 december på Miljöjournalisternas julfest, där ett hundratal journalister och andra miljöintresserade gäster samlats.

Juryns utlåtande:
Maciej Zaremba tilldelas priset Årets Miljöjournalist för
artikelserien Skogen vi ärvde i Dagens Nyheter. Genom kritiskt
granskande journalistik skapar Zaremba ett insiktsfullt dokument där
han belyser den trångsynthet, de motsättningar och bristen på
transparens som präglar förvaltningen av en viktig naturresurs och
betydande industri.  Därmed påverkas allas vår vardag. Zarembas möten
med människor, historiska perspektiv och litterära spänst utvecklas i
ett själfullt tidsdokument av stort journalistiskt värde.

Under prisutdelningen kommenterade vinnaren Maciej Zaremba priset så här:
– Jag är chockad, generad och överväldigad. Det finns inget som värmer
en journalists hjärta som att få uppskattning från kollegor.
– Skogen vi ärvde var utan att överdriva något utav det mest spännande
jag gjort. Det är äkta konflikter, det går inte att säga vem som har
rätt och vem som har fel.

Juryns ordförande Bo Landin kommenterar årets pristagare:
– Rolf Edberg var i decennier den svenska skogens försvarare och
filosofiska uttolkare. Edbergstiftelsen har fortsatt verka i Edbergs
anda. I Årets Miljöjournalist Maciej Zaremba har Edberg fått en värdig
efterföljare.
– Zarembas storartade journalistiska arbete i kombination med
slagkraftig och vacker prosa sätter honom i en särställning på den
svenska mediamarknaden.
Priset Årets Miljöjournalist har delats ut av Miljöjournalisternas
förening sedan 2004. Priset, som sponsras av Edbergstiftelsen,
belönar särdeles god miljöjournalistik som publicerats i svenska
medier under tävlingsåret.

Årets jury består av:
Bo Landin, Edbergstiftelsen
Elin Bennewitz, Miljöjournalisternas förening
Linda Danhall, vinnare 2011, NSD
Lotta Nilsson, vinnare 2011, NSD
Hans Månsson, fristående medieexpert
Kristina Widestedt, JMK
Martin Hedberg, meteorolog och klimatexpert, Klart.se
Per Nord, journalist
Sven Hunhammar, Naturskyddsföreningen

För mer information om priset kontakta Elin Bennewitz,
Miljöjournalisternas förening, tel. 072 3030646.
Miljöjournalisternas Förening, MJF, är den naturliga samlingsplatsen
för journalister i Sverige som bevakar miljöområdet. MJF:s mål är att
främja god miljöjournalistik och bidra till att stärka miljöfrågorna i
samhällsdebatten.
www.miljojournalisterna.se

Edbergstiftelsen sponsrar priset Årets Miljöjournalist. Stiftelsen
arrangerar även bland annat seminarier för att öka kunskapen om frågor
kring miljö och hållbar utveckling.  www.edbergstiftelsen.se

From → Okategoriserade

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS