Skip to content

by admin on februari 21st, 2012

Sop & Soppkväll

Vad hände med mobilen som blev för gammal?

Individuell människohjälp och Fair Trade Center bjuder i samarbete med Sensus och Miljöjournalisternas Förening in till en kväll om sopor och dess humanitära påverkan, med fokus på Nicaragua och Indien. Välkommen till Bio Rio, Hornstull den 13 mars kl 17.15-20.00 på soppa, spännande filmer och lärorika föreläsningar.

Pris: 100 kr, köp din biljett via Bio Rio. Åldersgräns 15 år.

PROGRAM

17.15 Insläpp. Servering av soppa och bröd från Copacabana

17.45 Konferencier Anders Nord, reporter, Vetenskapens Värld och ordförande, Miljöjournalisternas förening inleder

17.55 Film: Det dolda priset för din mobil

18.30 Föredrag: Andreas Rydén, doktorand i Environmental Chemistry, Stockholms Universitet, talar om hur kemikalier vid förbränning av sopor påverkar människan med fokus på Nicaragua

18.50 Paus

19.15 Föredrag: Erik Andervad, IM-praktikant som varit i Dharamsala i Indien under hösten 2012 och jobbat med sopåtervinning och utbildning i miljöfrågor

19.35 Film: The Fair Production

19.50 Konferencier Anders Nord avslutar


Vi lever i ett konsumtionssamhälle där vi producerar och konsumerar mer än vad vi behöver. Vi konsumerar på rutin eftersom det är en del av vårt samhälle. Vi köper nya mobiler och slänger de gamla, men tänker vi på vad som händer med våra sopor efter att vi har lämnat dem ifrån oss? Mycket av det avfall som vi slänger innehåller farliga kemikalier och ämnen som vi konsumenter inte känner till. Vem är det som tar hand om dem och hur påverkar vårt avfall de människor som arbetar med det? IM bjuder i samarbete med Fair Trade Center in till en Sop och Soppkväll på Bio Rio som fokuserar på vad som händer med människorna som arbetar med avfallshantering i Nicaragua och Indien.

Föredragen:

Konferencier är SVT’s reporter och ordförande för Miljöjournalisternas förening Anders Nord. Anders har bland annat varit programledare för den svenska programserien ”Året 2020” där han tar reda på vad gemene man kan göra för att hantera klimat och miljöhoten. Hör Anders berätta genom att återkoppla till kvällens filmer och föredrag om vad just du kan göra för att bidra till en bättre miljö och därigenom även sätta ner foten mot övertramp på de mänskliga rättigheterna.

Under kvällen kommer vi att få lyssna till Andreas Rydén, doktorand i miljökemi, som berättar om sitt forskningsarbete om hur exponeringen av bromerande flamskyddsmedel från elektronikavfall samt dess farliga nedbrytningsprodukter påverkar de barn som arbetar på soptippen La Chureca i Managua, Nicaragua. Andreas har lyckats identifiera brominnehållande nedbrytningsprodukter i blodprover från barn som arbetar på La Chureca och kommer berätta vad dessa toxiska ämnen skulle kunna ha för inverkan på dessa barns framtida hälsa. Ja visst låter det konstigt att detta ämne som skall vara till för att minska bränder ändå orsakar stor skada. Kom och lyssna på Andreas han har mycket att berätta kring detta ämne.

Under kvällen kommer IM praktikanten Erik Andervad att berätta om sin tid som praktikant i IM’s miljöprojekt Clean Upper Dharamsala Project, Dharamsala i Indien. Det är här Dalai Lama är stationerad med sin exiltibetanska regering, vilket har bidragit till ökad turism samt en kraftig befolkningsökning då många tibetanska flyktingar söker sig hit. Men befolkningsökningen och turismen har sina baksidor, dessa två faktorer har tillsammans bidragit till att avfallsmängderna har ökat avsevärt som följd av en ökad konsumtion och hög arbetslöshet. För att råda bot på detta startade Tibetan Settlement Office i samarbete med IM det miljöprojekt som Erik har praktiserat vid. Projektet består av flera olika delar, avfallshämtning, segregering av avfall, information om miljöfrågor i samhället och – en pappersfabrik. Pappersfabriken har sedan starten haft IM som huvudsponsor och IM Fair Trade står för 20 procent av den totala försäljningen. Låter detta intressant? Kom och hör Erik berätta mer om IM och detta projekt.

Filmerna:

Kvällen bjuder även på filmvisning av Fair Trade Centers ”Den dolda kostnaden för din mobil- En film om människorna som tillverkar och återvinner din mobil”. I ett stekhett rum på tio kvadratmeter bor sju unga indier som tillverkar mobiltelefoner. De arbetar sex dagar i veckan för omkring 20 kronor om dagen och är rädda för att bli sjuka av sitt jobb. Indien drar stor nytta av utvecklingen inom IT-industrin med drabbas också av dess baksidor. I utkanten av den indiska huvudstaden New Dehli arbetar män, kvinnor och ungdomar med livsfarlig återvinning av skrotad elektronik, varav en del har exporterats från Europa. Koppar, bly och andra värdefulla metaller återvinns genom att brännas i öppna ugnar och kokas. Arbetarna har ingen säkerhetsutrustning och vistas i de livsfarliga ångorna hela arbetsdagen. Samtidigt byter vi i Europa mobil, dator och musikspelare allt oftare. Miljöorganisationen Toxic Link menar att världen är ”urkopplad”. Vill du veta mer om hur vi svenska konsumenter kan bidra till att koppla ihop den igen, kom och se denna film.

Kvällen avslutas med IM’s film ”The Fair Production” som är en film om IM’s Fair Trade arbete runt om i världen. Vi vill visa hur IM hjälper till att stärka människor så att de själva kan ta sig ur fattigdom och utanförskap genom rättvis handel. Filmen tar dig till Dala Lamas indiska hem i Dharamsala, till vävare och hantverkare på leprakolonier i Indien och Nepal, till kaffeplantage i El Salvador och till kvinnokooperativ bland mayaindianerna i Guatemala. Här är det alltid människorna bakom varorna och deras arbetsförhållanden, arbetstider, löner och rättigheter som står i centrum!

Allt överskott av biljettintäkter skänks till Individuell Människohjälps biståndsarbete

From → Okategoriserade

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS