Skip to content

Välkomna på årsmöte!

by admin on februari 7th, 2012
Lördagen den 25 februari kl. 14.00 har Miljöjournalisternas förening, MJF, årsmöte. Som medlem är du varmt välkommen att delta. Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ och ett tillfälle för medlemmarna att göra sin stämma hörd.

På dagordningen står bland annat följande punkter:

Val av mötesordförande, mötessekreterare och två justeringsmän tillika rösträknare
Frågan om mötets stadgeenliga utlysande
Godkännande av dagordningen
Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport
Revisorns rapport
Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
Val av ordförande och övrig styrelse
Val av valberedning
Val av revisor och revisorssuppleant
Budget
Medlemsavgiftens storlek det nästföljande året
Inkomna motioner
Av medlemmarna under årsmötet väckta frågor

Du är välkommen att lämna en motion, mejla den i så fall till styrelsen2011@miljojournalisterna.se, senast 10 februari.
Skicka också gärna ett mejl om du vill delta på årsmötet så att vi vet hur många vi blir.

Dessutom är vi alltid intresserade av engagerade miljöjournalister som vill sitta med i styrelsen. Har du frågor eller är sugen på att sitta med för år 2012, är årsmötet en perfekt start!

Tid: Lördag 25 februari kl. 14.00

Plats: Miljöstyrningsrådets lokaler, Vasagatan 15 – 17, 111 20 Stockholm

/MJF:s styrelse 2011

From → Okategoriserade

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS